Oferujemy:  kwalifikowane zboża siewne ozime i jare renomowanych polskich firm nasiennych (pszenica, jęczmień, przenżyto, żyto, owies);  nasiona żyta hybrydowego, nasiona kukurydzy, nasiona poplonowe, nasiona warzyw do uprawy w polu i przydomowych ogródkach, nasiona kwiatów, traw i ziół.

traktor.jpg - 88.49 Kb

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

 

Agencja Rynku Rolnego 15 stycznia uruchomiła nabór wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. Wnioski będzie można składać do 25 czerwca. Dopłatom podlega kwalifikowany materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupiony w okresie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. i zużyty do siewu jesienią 2014 r. (oziminy) lub wiosną 2015 r. (rośliny jare).

        Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym tylko niektórych grup roślin: zbóż (jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto i żyto), roślin strączkowych (bobik, groch siewny odmian rolniczych, łubiny, soja i wyka siewna) oraz ziemniaków. Dopłatom podlegają również hektary gruntów ornych obsiane mieszankami ww. gatunków zbóż lub mieszankami zbóż i wymienionymi gatunkami roślin strączkowych.

        Wysokość dopłat, zgodnie z obowiązującym jeszcze Rozporządzeniem Rady Ministrów [1] wynosi: 100 zł do 1 ha zbóż i mieszanek, 160 zł do hektara roślin strączkowych i 500 zł do 1 ha uprawy ziemniaków.

        Pomoc ma charakter de minimis, co oznacza, że jej wysokość jest limitowana i nie może przekroczyć 15.000 EUR liczonych w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych). Dlatego wnioskujący o te dopłaty muszą uwzględniać kwoty wszystkich pomocy o tym charakterze (nie tylko do materiału siewnego, ale, np., ostatnio udzielane wsparcie dla producentów czarnej porzeczki i wiśni), otrzymane nie tylko z Agencji Rynku Rolnego, ale i innych instytucji (np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, urzędów gmin itp.), z roku składania wniosku i jeszcze z dwóch poprzednich lat.

        Oprócz rozliczenia pomocy de minimis do wniosku o przyznanie dopłat należy dołączyć oryginały (lub kopie potwierdzone przez notariusza lub przez pracownika ARR) faktur zakupu materiału siewnego, wystawionych od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

W nowych warunkach otrzymania dopłat nastąpiła zmiana dotycząca powiązania przedsiębiorstw. Jeśli są one powiązane osobowo lub kapitałowo, to należy wówczas wykazać zależność w części D wniosku, a pomoc de minimis będzie przyznawana tylko dla „jednego przedsiębiorstwa”.

         Nie bez powodu powyżej użyto słowa „jeszcze”, bowiem 16 stycznia 2015 r. skierowano do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów [2], które wprowadza nowe stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym. I tak, stawka do 1 hazbóż, mieszanek zbożowych lub mieszanek zbożowo-strączkowych wynosić ma 80 zł, do roślin strączkowych – 130 zł i do ziemniaków – 400 zł. Jak nietrudno zauważyć, trzeba się liczyć z obniżeniem stawek dopłat.  W uzasadnieniu do tego rozporządzenia można przeczytać, iż przesłanką do takiego rozwiązania jest dążenie do udzielania dopłat do powierzchni zasiewów na poziomie roku 2014, przy zmniejszonej dotacji budżetowej. Rozporządzenie odnosi się więc do kwoty zaplanowanej na ten cel w ustawie budżetowej na 2015 r., wobec czego można się spodziewać, że będzie mieć zastosowanie do dopłat przyznawanych w tym roku. A tu akcja przyjmowania wniosków o dopłaty ze stawkami na poziomie 100, 160 i 500 zł już trwa. Jeśli szanować zasadę, że prawo nie działa wstecz (lex retro non agit), to można przypuszczać, że wnioski przyjęte i rozpatrzone przed terminem wejścia w życie nowego rozporządzenia będą uwzględniać stawki dotychczasowe. Warto się więc pospieszyć.

 
W załącznikach przedstawiamy podstawowe druki i informacje:

• Wniosek o dopłaty do materiału siewnego 2014r

• Warunki uzyskania dopłaty

• Oświadczenie o powierzchni działek rolnych

• Oświadczenie o zniszczeniu upraw

• Instrukcja wypełniania

• Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

• Minimalne ilości wysiewu