Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

Odchwaszczanie zbóz jesienią 

Warunkiem udanych plonów jest odpowiednio przygotowana gleba, stanowisko w płodozmianie, nawożenie i ochrona.

Walka z zachwaszczeniem - to częsty dylemat rolników: czy zwalczać chwasty jesienią, czy raczej wiosną? Odmiany bardziej zimotrwałe zdecydowanie lepiej odchwaszczać jesienią. Generalnie oprysk jesienny jest bardzo korzystny, gdyż uniemożliwia wschodzącym chwastom wykorzystywanie składników pokarmowych z gleby i zagłuszanie kiełkujących zbóż. Decyzja, czy opryskiwać plantację jesienią, powinna być podjęta po rozważeniu zimotrwałości danej odmiany i po ocenie stopnia zachwaszczenia pola.

Na słabszych glebach w pierwszej kolejności należy zasiać żyto. Pielęgnacja zasiewów jesienią praktycznie powinna zostać zaniechana, bądź ograniczona jedynie do bronowania.

Przykładowe herbicydy do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej bezpośrednio po siewie

nazwa środka

dawka
l, kg/ha

uwagi

Arelon Fox 550 SC

2,0-2,5

bezpośrednio po siewie lub od fazy 3 liści do krzewienia

Cougar 600 SC

1,25-1,5

jw.

Legato Plus 600 SC

1,25-1,5

jw.

Quartz Super

2,0-2,5

jw.

Glean 75 WP

20-25 g

przed wschodami lub po wschodach, do końca wegetacji jesiennej

Dicuran 80 WP

2,0

bezpośrednio po siewie
(stosować na pszenicach zasianych do 15 października)

Lentipur Flo 500 SC

2,0

jw.

Opal 500 SC

2,0

jw.

Racer 250 EC

1,0-2,0

jw.

Syncuran 80 WP

2,0

jw.

Tolurex 80 WP

2,0

jw.

Stomp 330 EC

3,5-4,0

bezpośrednio po siewie lub po wschodach, do końca wegetacji jesiennej

Stomp 400 EC

3,0-3,5

jw.

W przypadku spodziewania się dużego nasilenia występowania miotły zbożowej radzimy zastosować oprysk jesienny lub zimą (w zmniejszonej dawce). Bezpośrednio po siewie można zastosować:

Dicuran 80 WP 2 kg/ha
Lentipur 80 WP 2,0 kg/ha
Racer 25 EC 1,5 l/ha
Tolurex 2,0 kg/ha

Mimo oczywistych zalet zwalczania chwastów jesienią rolnicy częściej przekładają je na wiosnę. Głównym powodem jest ryzyko wymarzania plantacji w czasie zimy.

Zespół specjalistów z K-PODR w Minikowie,
Oddział w Przysieku