Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

Jesienne opryski herbicydem

Do walki z chwastami w zasiewach zbóż ozimych wykorzystywane są oprócz zabiegów uprawowych, środki chemiczne. Ich stosowanie w dużym stopniu zależy od terminu siewu, ponieważ w przypadku bardzo późnych siewów zabieg herbicydowy lepiej jest przesunąć na wiosnę.

Do najbardziej uciążliwych chwastów dwuliściennych w zbożach są przytulia czepna, chwasty rumianowate, i ostrożeń polny. Prawdziwą zmorą plantatorów jest miotła zbożowa. Do walki z chwastami w zasiewach zbóż ozimych wykorzystywane są, oprócz zabiegów uprawowych, środki chemiczne. Ich stosowanie w dużym stopniu zależy od terminu siewu, ponieważ w przypadku bardzo późnych siewów zabieg herbicydowy lepiej jest przesunąć na wiosnę. Obecny model odchwaszczania zbóż ozimych ukształtował się na poziomie wykonywania podstawowego zabiegu chwastobójczego jesienią i jeżeli zajdzie potrzeba wykonanie korekcyjnego wiosną. W przypadku, gdy siew wykonano w optymalnym terminie, jesienne opryski preparatem chwastobójczym są jak najbardziej wskazane, ponieważ pełnią ważną rolę w kontrolowaniu i regulacji zachwaszczenia łanu. Do jesiennego zwalczania chwastów sugeruje się dwa terminy, przed wschodami lub powschodowo.

Wiele zalet
Jesienne zwalczanie chwastów jest szczególnie ważne w uprawie jęczmienia ozimego, który ze względu na wczesny wysiew jest w tym okresie najbardziej narażony na silną konkurencję ze strony chwastów. Zabieg warto wykonać nie tylko w jęczmieniu, ale również w pszenicy i życie, ponieważ zboża właściwie odchwaszczone lepiej przezimują. Szybkie wyeliminowanie konkurencji chwastów dodatnio wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej uprawianych zbóż, co wprowadza rośliny w okres zimowania silnie rozwinięte, w dobrej kondycji. Wczesne wyeliminowanie chwastów to oszczędność w nawożeniu, ponieważ użyte nawozy są pobierane jedynie przez zboża. Pozbawienie łanu chwastów oznacza również mniejszą jego wilgotność i ograniczenie dogodnych warunków dla rozwoju chorób grzybowych. Niewątpliwie jedną z największych zalet wykonania jesiennego oprysku jest możliwość wyeliminowania zabiegu wiosną lub ograniczenie go do taniego zabiegu korekcyjnego. Ważna jest również możliwość wyboru optymalnego terminu zabiegu w stosunku do fazy rozwojowej zbóż i chwastów, co czasami jest niemożliwe wiosną ze względu na roztopy i dodatkowo występujące opady.

Substancja aktywna kluczem do sukcesu
Preparaty herbicydowe wykazują najbardziej efektywne działanie, gdy zostaną zaaplikowane na chwasty będące w fazie 2-6 liści właściwych. Wybierając środek chemiczny należy zwrócić uwagę na rodzaj oraz stężenie substancji aktywnej. Firmy chemiczne polecają różne technologie i rodzaje środków do zwalczania konkretnych gatunków chwastów. Przy wyborze należy kierować się znajomością sytuacji istniejącej na polu i rodzaju chwastów występujących. Rolnik powinien wnikliwie monitorować plantację w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby ustalić listę zagrażających gatunków roślin. Niepożądanym zjawiskiem jest uodpornianie się chwastów na działanie używanych i skutecznych herbicydów. Należy tu podkreślić, że zagadnienie nie dotyczy chwastów odpornych na dany związek, ale uodpornionych, czyli przejście ich z grupy wrażliwych do grupy niewrażliwych na tą samą substancję aktywną. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie zarejestrowanych mieszanin herbicydowych. Jeśli istnieje możliwość wyboru, zawsze lepiej jest zastosować taką mieszaninę, której poszczególne komponenty w różny sposób działają destrukcyjnie na chwasty.

Na czas
Późny termin aplikacji wiąże się również z ryzykiem wystąpienia niskich temperatur, które powodują, że wszystkie czynności życiowe rośliny przebiegają wolniej. Zastosowany dolistnie herbicyd powoli wnika do chwastów, a następnie wolno się rozprzestrzenia. Preparat staje się mniej skuteczny, jego początkowe działanie jest słabe, chwast zamiast ginąć wolno rośnie, stając się coraz silniejszy, jego kondycja wzrasta i ostatecznie nie ulega fitotoksycznemu działaniu herbicydu. Substancją aktywną, najbardziej skuteczną w niskich temperaturach, jest chlorotoluron. Ciecz opryskowa z tym związkiem nie zamarza do -3°C. W granicach 0°C można stosować fluorochloridon i pendimetalinę, preparaty przeznaczone tylko do zabiegów jesiennych. Do herbicydów działających w niskich temperaturach należy także zaliczyć tribenuron metylu, czyli Granstar 75 WG. Pozostałe sulfonylomoczniki (np. amidosulfuron, chlorosulfu-ron, flupyrosulfuron, jodosulfuron) działają na ogół w zakresie około 5-8°C.

Uciążliwa miotła zbożowa
Jednym z najbardziej uciążliwych chwastów zbożowych jest miotła zbożowa. Jest jednoroczną rośliną jarą, posiadającą tendencję do wschodów jesiennych. Kiełkowanie wymaga znacznej ilości wody, dlatego w warunkach wysokiej wilgotności jej wschody są bardziej intensywne. Siewka miotły zbożowej jest niepozorna. Duża konkurencyjność miotły zbożowej wynika z przystosowania się do rozwoju w niskich temperaturach. Po skiełkowaniu do rozwoju wystarcza jej minimalna temperatura dodatnia. W sytuacji, gdy zboża jeszcze nie rozpoczęły wegetacji, miotła powoli rośnie. Miotła zbożowa występuje na większości gleb, preferuje jednak lekkie, luźne z lekkim odczynem kwaśnym. Tym samym, jednym z czynników agrotechnicznych zapobiegających jej występowaniu jest wapnowanie. Jednak do jej radykalnego zwalczania zalecane są herbicydy.


Źródło: Raport Rolny nr 10(87) październik 2008