Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

Zalecenia dla hodowców kupujących prosięta do tuczu     (Vet-com)

1. Pomieszczenie musi być puste. Należy przestrzegać zasadę „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste” (CPP-CPP). Powinno się jednorazowo kupować taką ilość świń aby zapełnić całe pomieszczenie.

2 . Zwierzęta nie powinny mieć kontaktu z innymi świniami.

3 . Przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami muszą być wyłożone maty dezynfekcyjne.

4 . Osoby postronne nie mogą wchodzić na teren chlewni oraz gospodarstwa.

5 . W oddzielnym pomieszczeniu należy przygotować izolatkę do natychmiastowego usuwania chorych świń ze wspólnych kojców.

6 . Przed zasiedleniem pomieszczenie:

  • wysprzątać
  • umyć
  • wydezynfekować
  • wysuszyć
  • ogrzać do temperatury 20-24ºC


7 . W trakcie odchowu należy utrzymywać temperaturę 18-24ºC (w zależności od wieku i wagi zwierząt), prawidłowo wentylować i nie dopuszczać do przeciągów.

8 . Nie wolno nadmiernie zagęszczać zwierząt. Powierzchnia na tucznika to 0,7 – 1,0 m² oraz 0,35 m koryta na jedną sztukę. W przypadku karmienia z autokarmików przestrzegać ilościowej ich obsady.

9 . Zwierzęta powinny otrzymywać dobrą jakościowo paszę oraz mieć stały dostęp do świeżej i czystej wody.

10 . Natychmiast po zasiedleniu chlewni uzgodnić z lekarzem weterynarii profilaktykę i chemioterapię dla nowo zakupionych zwierząt.