Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

Mikroklimat w pomieszczeniach dla świń ma duży wpływ na warunki zoohigieniczne, a przez to na wydajność produkcji i dochody rolnika.

Zapewnienie optymalnej temperatury, wilgotności powietrza, ochładzania i ruchu powietrza w pomieszczenia dla poszczególnych grup zwierząt pozwala uzyskać wysoką i dobrej jakości produkcję. Zalecaną temperaturę i wilgotność względną powietrza przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Temperatura i wilgotność powietrza w chlewniach.

Kategoria zwierząt

Temperatura w °C

Wilgotność względna w %

minimalna

optymalna

Knury

12

15

75

Lochy

12

15

70

Lochy wysokoprośne

15

19

70

Lochy karmiące

18

20

70

Prosięta do 14 dni

24

28

60

Prosięta 14 -28 dni

18

23

60

Prosięta starsze

18

21

60

Warchlaki

17

19

60

Tuczniki

15

18

70

Knurki i loszki

14

17

70

W trakcie produkcji trzody chlewnej wydzielane są różnego rodzaju szkodliwe dla zwierząt gazy, m.in. dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór oraz następuje zapylenie powietrza. Usuwanie tych zanieczyszczeń jest jednym z warunków utrzymania w pomie­szczeniach odpowiednich warunków zoohigienicznych. Do tego celu służą urządzenia wentylacyjne. Dobrze zaplanowana wentylacja naturalna w większości chlewni, w warunkach Polski, rozwiązuje problem zanieczyszczenia powietrza. Tylko w niektórych wy­padkach trzeba zastosować wentylację wymuszoną, ale związane to jest równocześnie ze zwiększeniem kosztów eksploatacji chlewni. Wentylacja jednocześnie ochładza zwierzęta. Zalecane wielkość wymiany powietrza przedstawiono w tabeli 2.

Kolejnym czynnikiem decydującym o dobrostanie trzody jest oświetlenie. Oświetlenie naturalne, czyli dzienne, określa się stosunkiem oszklonej powierzchni okien do powierzchni podłogi. Oświetlenie sztuczne, jeżeli będzie wymagane, powinno być zapewnione w tych samych godzinach co światło dzienne.

Tabela 2. Orientacyjna wymiana powietrza w pomieszczeniach.

Kategoria zwierząt

Wymiana powietrza m3/h szt.

zima

lato

Knurki i loszki hodowlane

20

90

Knury, lochy luźne i prośne

20

100

Lochy karmiące

50

150

Prosięta odsądzone do 8 tygodni

5

20

Warchlaki do 12 tygodni

8

30

Tuczniki

15

80

 

Tabela 3. Oświetlenie w pomieszczeniach dla trzody chlewnej.

Kategoria zwierząt

Oświetlenie dzienne (stosunek oszklonej powierzchni okien do powierzchni, podłogi)

Oświetlenie sztuczne (natężenie oświetlenia w lx)

Knury, lochy luźne i prośne

l : 20

20-30

Knurki i loszki hodowlane

l : 20

20-30

Lochy karmiące

l : 20

20-30

Prosięta

1 : 25

20-30

Tuczniki

1 : 30

20 - 30

Istnieje propozycja UE, ażeby okres jasności (dnia) pomieszczeń wynosił minimum 8 godzin i więcej, a natężenie oświetlenia podnieść do 40-80 lx.

Dobre oświetlenie pozwala również hodowcy na dokładniejszy nadzór i lepszą możliwość zauważenia ewentualnych objawów chorobowych.