Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

 

Potencjalne przyczyny wypadania odbytu u świń

 

W niektórych fermach trzody chlewnej przypadłość ta jest dość częsta i występuje nagle. Dokładny mechanizm nie jest do końca 

poznany. W zespole potencjalnych czynników biorących udział w powstawaniu tego problemu wymienić należy: 

1. zwiększony poziom estrogenów w okresie rui; 

2. konstypacja (zatwardzenie) przy małej ilości włóknika w paszy, szczególnie w okresie przedporodowym; 

3. utrzymywanie loch na uwięzi lub w pojedynczych kojcach na podłodze o dużym spadku; 

4. czynnikiem predysponującym do wypadania odbytu jest zwiększona fermentacja a co za tym idzie tworzenie 

się nadmiernej ilości gazów, szczególnie w jelitach grubych – parcia; 

5. zagrzybiona pasza lub słoma może być istotna przyczyna wypadania odbytu – mykotoksyny; 

6. brak ciągłego dostępu do wody; 

7. zmiany temperatury otoczenia a szczególnie jej gwałtowne obniżenie; 

8. nagła zmiana paszy i warunków utrzymania zwierząt; 

9. wysoki poziom skrobi może być czynnikiem predysponującym. Dodać do paszy 2-4% suszu z zielonki; 

10. stosowanie tylozyny może być także czynnikiem powodującym; 

11. brak dowodów potwierdzających udział czynników genetycznych w etiologii wypadania odbytu u swiń. 

  

Postępowanie 

1. szybka identyfikacja i izolacja zwierząt dotkniętych problemem; 

2. repozycja odbytu i założenie szwów, zwłaszcza gdy problem dotyczy pojedynczych zwierząt – zabieg łatwy i 

bardzo często skuteczny; 

3. jeśli problem dotyczy większej liczby zwierząt, przeanalizować skład paszy z uwzględnieniem w/w 

elementów; 

4. dodać do paszy przez okres kilku dni tetracyklinę w ilości 200g/tonę w celu zahamowania rozwoju 

niekorzystnej flory bakteryjnej, powodującej nadmierna fermentacje i wytwarzanie gazu w jelitach grubych. 

Doc. dr hab. Kazimierz Tarasiuk 

Główny Lekarz Weterynarii PIC Polska i Europa Centralna