Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

TOLUREX 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, przytulia czepna (od kiełkowania do fazy 2 okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty, złocień polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
pszenica ozima.
Środek można stosować:
a) bezpośrednio po siewie pszenicy:             -Zalecana dawka: 2 l/ha.

b) jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć):          -Zalecana dawka: 2 l/ha.         W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie pszenicy.

c) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole:        -Zalecana dawka: 1,5 l/ha.              Zabieg może być również wykonany na glebę zamarzniętą, ale bez okrywy śnieżnej. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna być niższa niż minus 3ºC z uwagi na możliwość zamarzania cieczy użytkowej w rozpylaczach (dyszach) opryskiwacza.

Uwagi:

  1. Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
  2. W temperaturze poniżej 0ºC zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.
  3. Po wykonaniu zabiegu, zwłaszcza w temperaturze poniżej 0ºC, starannie umyć i osuszyć aparaturę (zbiornik opryskiwacza, układ przewodzenia cieczy, filtry, mieszadło, belkę polową i rozpylacze).

d) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi:    -Zalecana dawka: 2 l/ha.

e) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy3 liści pszenicy do fazy pełni krzewienia:      -Zalecana dawka: 3 l/ha.

Uwaga
Odmiany pszenicy Alba i Almari są wrażliwe na środek w dawce 3 l/ha i w niesprzyjających warunkach mogą reagować obniżką plonu ziarna do 10 %.
Tolurex 500 SC stosowany wiosną w dawce 3 l/ha w niekorzystnych warunkach agrometeorologicznych może spowodować niewielkie uszkodzenia liści pszenicy ozimej w odmianach: Kobra, Elena oraz Izolda. Uszkodzenia te nie wpływają na plon ziarna.

jęczmień ozimy.
Środek można stosować:
a) jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia do wystąpienia nocnych przymrozków:      -Zalecana dawka: 2 l/ha.

b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole:      -Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Uwaga:    Obowiązują takie same warunki stosowania środka jakie podano dla pszenicy ozimej.

c) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi:      -Zalecana dawka: 2 l/ha.

pszenżyto ozime.
Środek można stosować:
a) jesienią, bezpośrednio po siewie lub powschodowo od fazy 3-4 liści pszenżyta do wystąpienia nocnych przymrozków:    -Zalecana dawka: 2 l/ha.

b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole:    -Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Uwaga:    Obowiązują takie same warunki stosowania środka jak podano dla pszenicy ozimej.

c) na przedwiośniu, w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim
zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi:    -Zalecana dawka: 2 l/ha.

d) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin:     -Zalecana dawka: 3 l/ha.

UWAGI:

  1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm, oraz wyrównanych wschodach.
  2. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych, od zalecanych.
  3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
  4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.

Uwaga
Zaleca się stosować opryskiwanie niskociśnieniowe(nie więcej niż 2-3 atm).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA:    Środka nie stosować:        -w temperaturze powyżej 20ºC (powschodowy termin opryskiwania),        -na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,         -na rośliny mokre lub zwiędnięte,        -na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,       -wcześniej jak w fazie 3 liści pszenicy i jęczmienia,        -w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,     

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:    -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych ;      

-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.