Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

Kojce porodowe dla loch i koryta

Kojec prosty

 

PRZEZNACZENIE
Kojec porodowy służy do wypraszania loch oraz odchowu prosiąt. Można stosować go we wszystkich typach chlewni; może być montowany pojedynczo lub w segmentach - ze wspólnymi ściankom! bocznymi. W kojcu maciora ustawiona jest na wprost. Lochy wprowadza się do kojca zazwyczaj dwa tygodnie przed wyproszeniem i utrzymuje razem z prosiętami 4-6 tygodni. Od dziesiątego dnia po porodzie można okresowo rozłączyć obie części jarzma umożliwiając w ten sposób poruszanie się lochy w kojcu. Po odsądzeniu lochy jarzmo unosi się, aby nie przeszkadzało prosiętom. Wprowadzenie maciory do kojca odbywa się przez usunięcie ściany tylnej a wyprowadzenie możliwe jest również drzwiami przednimi.
Kojec składa się z czterech przegród, z których jedna jest otwierana, dwuczęściowego ocynkowanego jarzma; koryta; podłogi rusztowej i podstawy pod ruszt.

ZALETY ZASTOSOWANIA KOJCA
Kojec porodowy pozytywnie wpływa na warunki środowiskowe prosiąt i loch. Jest kojcem uniwersalnym, prosięta mają dostęp do sutków niezależnie od wielkości maciory. Skutecznie zabezpiecza prosięta przed przygnieceniami przez maciorę - ilość odchowanych prosiąt przy stosowaniu kojców jest znacznie większa niż w tradycyjnym chowie.

 

Kojec skośny

 

PRZEZNACZENIE I BUDOWA
Kojec porodowy dla loch służy do wypraszania loch oraz do odchowu prosiąt. Można stosować go we wszystkich typach chlewni; może być montowany pojedynczo lub w segmentach - ze wspólnymi ścianami bocznymi. Lochy wprowadza się do kojca zazwyczaj dwa tygodnie przed wyproszeniem i utrzymuje razem z prosiętami 4-6 tygodni. Od dziesiątego dnia po porodzie można okresowo rozłączać obie części jarzma - umożliwia to poruszanie się lochy w kojcu. Po odsądzeniu lochy jarzmo unosi się, aby nie przeszkadzało prosiętom.
Kojec składa się z czterech przegród, z których jedna jest otwierana, dwuczęściowego ocynkowanego jarzma dla lochy, koryta z poliesterbetonu oraz budki dla prosiąt.
 

ZALETY STOSOWANIA KOJCA
Wielkopolski kojec porodowy pozytywnie wpływa na warunki środowiskowe prosiąt i loch. Jest kojcem uniwersalnym - pozwala na utrzymanie loch o różnej wielkości, prosięta mają dostęp do sutków niezależnie od wielkości maciory. Przede wszystkim skutecznie zabezpiecza prosięta przed przygnieceniami przez maciorę - ilość odchowanych prosiąt przy stosowaniu kojców jest znacznie większa jak w tradycyjnym chowie.

 

 

 

Koryto skośne narożne dla macior do klatek porodowych

 

 

  LEWE

 

Koryto skośne dla macior dedykowane do montażu przy kojcach porodowych (tzw. porodówkach).
Koryto wykonane jest polimerobetonu. Polmerobeton jest mieszanką grysów dolomitowych, kwarcu odpowiednio zgranulowanego oraz wytrzymałych i mocnych żywic poliestrowych. Żywice te posiadają atest PZH i są dopuszczone do stosowania w wyrobach będących w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Dzięki temu koryta wykonane z polimerobetonu cechują się niezwykle wysoką odpornością kwasy i zasady występujące w paszach, a także są w 100% niewrażliwe na działanie środków chemicznych stosowanych czyszczenia i dezynfekcji.

Wytrzymałością i odpornością na zarysowania, polimerobeton dorównuje naturalnemu marmurowi, natomiast jednolita i gładka struktura powoduje, że tworzywo w ogóle nie nasiąka wodą.
Oferowany model to koryto lewe, oznacza to, że patrząc na nie od przodu koryto ma skos z lewej strony.
Koryta wyposażone są w tuleje elastyczne ułatwiające montaż oraz zabezpieczające koryto przed uszkodzeniem podczas montażu.

 

 

Koryto skośne narożne dla macior polimerobeton

 

  PRAWE

 

Koryto skośne, narożne, prawe dla macior dedykowane do montażu przy kojcach porodowych (tzw. porodówkach).
Koryto wykonane jest polimerobetonu. Polmerobeton jest mieszanką grysów dolomitowych, kwarcu odpowiednio zgranulowanego oraz wytrzymałych i mocnych żywic poliestrowych. Żywice te posiadają atest PZH i są dopuszczone do stosowania w wyrobach będących w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Dzięki temu koryta wykonane z polimerobetonu cechują się niezwykle wysoką odpornością kwasy i zasady występujące w paszach, a także są w 100% niewrażliwe na działanie środków chemicznych stosowanych czyszczenia i dezynfekcji.

Wytrzymałością i odpornością na zarysowania, polimerobeton dorównuje naturalnemu marmurowi, natomiast jednolita i gładka struktura powoduje, że tworzywo w ogóle nie nasiąka wodą.

Oferowany model to koryto prawe oznacza to, że patrząc na nie od przodu koryto ma skos z lewej strony.

Koryta wyposażone są w tuleje elastyczne ułatwiające montaż oraz zabezpieczające koryto przed uszkodzeniem podczas montażu.