Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

L E G A T O PLUS 600 S.C.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w zbożach ozimych w terminach przedwschodowych lub powschodowych. Zachowuje on długotrwałą skuteczność również w stosunku do chwastów później wschodzących.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Obie substancje aktywne niszczą młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego.

W przypadku stosowania powschodowego obie substancje aktywne działają w sposób wzajemnie się uzupełniający i są wchłaniane zarówno poprzez liście jak i korzenie chwastów.

Chwasty wrażliwe dwuliścienne np: bodziszek drobny, czyściec polny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda ogrodowa,

łoczyga pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rogownica pospolita, rumian polny, rzodkiew

świrzepa, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania), sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty wrażliwe jednoliścienne np: miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, poziewnik szorstki.

Chwasty odporne np.: owies głuchy, chwasty wieloletnie.

 

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ZBOŻA OZIME

A) PSZENICA OZIMA

Środek stosować:

a) jesienią po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża).

Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.

W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów.

W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów, w tym o samosiewy rzepaku

Legato Plus 600 SC stosować łącznie ze środkiem Glean 75 WG w dawce:

Legato Plus 600 SC 0,75 l/ha + Glean 75 WG 15 g/ha.

 

Zabieg wykonać niedługo przed zakończeniem wegetacji, gdy pszenica znajduje się w fazie 1-2 liści.

b) wczesną wiosną bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy pełni krzewienia rośliny

uprawnej środek stosować w przypadku późno wysianej pszenicy, gdy chwasty nie

skiełkowały jesienią i w czasie zabiegu znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych (np.

przytulia czepna do fazy dwóch okółków a miotła zbożowa w fazie 2-3 liści)

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

B) JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

Środek stosować po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża).

Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.

W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów.

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres skutecznego działania środka wiosną.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste (podczas zabiegów przedwschodowych),

średniokropliste (podczas zabiegów powschodowych).

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Legato Plus 600 SC w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Glean 75 WG należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.

UWAGI:

1. Środek stosować tylko jeden raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej.

2. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).

3. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.

4. Nie bronować gleby po przedwschodowym stosowaniu środka.

5. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz na chwasty

w późniejszej fazie rozwojowej.

6. Zabieg powschodowy zalecany jest na glebach lekkich, piaszczystych lub kamienistych.

III PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych

- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne-

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.