Wprowadzamy do sprzedaży produkty firmy CID Lines w zakresie higieny ferm trzody chlewnej.

Kategorie produktów:

1/ Sektor odchowu i tuczu ( KenoTMsan, Bogiel, Virocid®, Virocid®F, Kickstart )

2/ Sektor porodowy ( Bogiel, KenoTMsan, Virocid®, Virocid®F, Keno®pro, KenoTMfix pro )

3/ Woda pitna ( Tornax Agro, Cid 2000, Cid Clean, Agrocid SuperTM, KenoTMderm )

4/ Transport, ciężarówki ( Hatchonet, Virocid® )

5/ Brodziki  ( Virocid®, Kickstart )