Wprowadzamy do sprzedaży produkty firmy Cid Lines w zakresie higieny ferm krów mlecznych.

Kategorie produktów:

1/ Instalacja udojowa i zbiornik na mleko:

    - alkaliczne mycie niepianowe:  DM Cid

    - kwaśne mycie niepianowe:  Pho Cid

 

2/ Higiena przedudojowa

    - mycie, dezynfekcja oraz zmiękczanie strzyków przed udojem:  KenoTMpure

    - gotowe nasączone ręczniki do higieny przedudojowej (KenoTMpure Wipes) lub papierowe ręczniki           

      do mycia wymion  

3/ Higiena poudojowa

    - dipingi:  KenoTMdin, KenoTMdin SD, KenoTMmint, KenoTMmint SD, KenoTMmix, Kenolac, KenoTMcool

      - pozostałe:  Pediline Pro, Mint Cream, KenoTMtest, Dryer Cid D, KenoTMfix Pro, KenoTMpro

4/ Higiena budynków inwentarskich

     - mycie pianowe-alkaliczne: DM Cid S, Bio Cid S, Biogel

     - mycie kwaśne: Tornax S, Nitra Cid

     - dezynfekcja: Virocid

     - zwalczanie kryptosporydiozy: KenoTMcox

 

5/ Dezynfekcja aparatu udojowego: Kickstart

 

6/ Sanitaryzacja wody pitnej i systemu pojenia zwiarząt: Cid Clean

 

W załączeniu szczegółowy katalog produktów CID Lines wraz ze wskazówkami właściwego ich zastosowania.